środa, 8 stycznia 2014

Toruńskie pierniki.

Dokończyliśmy zadanie na temat kalejdoskopów, odbicia światła. Dzisiejsze zajęcia były o Mikołaju Koperniku. Ten wielki astronom miał epizod związany z naszym miastem. Bronił zamku przed Krzyżakami i zarządzał dobrami kapituły warmińskiej. Na ścianie olsztyńskiego zamku jest tablica astronomiczna, którą wykorzystywał w swojej pracy. Poprzez kod QR dzieci weszły na stronę, którą przygotowałam im na temat tego wielkiego człowieka.
Po przeczytaniu informacji należało zapisać na kartce dwa pytania do tekstu. Następnie dzieci dobrały się w grupy czteroosobowe i zadawały sobie nawzajem pytania.Dzięki temu zweryfikowały trafność swoich pytań, wyszukały odpowiedzi na pytania kolegów, jeśli nie potrafiły od razu udzielić poprawną odpowiedź.Wybrana osoba z każdej grupy zadała wybrane pytanie całej klasie. Niektóre były całkiem trudne i wymagały od dzieci powtórnego zerknięcia do tekstu.Część pytań też powtarzała się, dlatego należało uważnie słuchać poprzedników.
Kolejnym zadaniem było wybranie swojego jednego pytania i zapisanie go na pasku papieru. Pozostałe dwa zostały oddane mi i posłużą do przygotowania quizu z nagrodami. W parach dzieci zamieniły się paskami papieru z zapisanymi pytaniami, w zeszytach zapisały pytanie kolegi lub koleżanki i zredagowały odpowiedź. Pary zmieniały trzykrotnie, dlatego w zeszytach mają po trzy pytania i po trzy odpowiedzi. Zeszyty złożyły mi do sprawdzenia.Niestety nie ma plikacji, która pozwoliłaby mi na szybkie sprawdzenie prac uczniów. Podczas tych zajęć dzieci wykorzystywały tablety, czytały, analizowały tekst, weryfikowały informacje, pisały, ćwiczyły ortografię, styl i gramatykę.Jestem pewna, że zapamiętały więcej o Mikołaju Koperniku niż po przeczytaniu tekstu i zadaniu pytań całej klasie przez nauczyciela. W programie zondle przygotuję quizz, zwycięzca otrzyma toruńskie pierniki. Mniam.
źródło zdjęcia www.torun.pl/pl/turystyka/tylko-w-toruniu/torunskie-pierniki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz