czwartek, 21 maja 2020

Wnioski, decyzje.

Dzieci w młodszym wieku szkolnym uczymy uzasadniania swoich wyborów. Nie jest to proste zadanie. Wymaga analitycznego myślenia oraz dość bogatego słownictwa. Na pewno pomaga w tym czytanie książek i rozmowa na temat wydarzeń, bohaterów, emocji, przeżyć. Odwoływanie się do doświadczeń dzieci i ich przeżyć również pozwala na doskonalenie tej umiejętności. Znakomitą sposobnością ku temu jest  praca w parach lub grupach.
Dużo łatwiej przychodzi dzieciom wypowiadać się, kolejną trudnością będzie kształtowanie umiejętności zapisywania swoich przemyśleń. Zaczynamy od zdań złożonych, których początek podaje nauczyciel. Zakończenie podają dzieci i zapisują w zeszytach. Konieczna jest kontrola nauczyciela i rozmowa na temat dziecięcych wyborów. Okaże się, że nie ma złych odpowiedzi, są one różne, jak różne mają dzieci doświadczenia i przeżycia. Dzieci dzięki temu nabiorą odwagi w formułowaniu odpowiedzi, ale również pytań. Ta odwaga przyda im się w dalszej edukacji, na kolejnych etapach edukacyjnych.


Doskonałym narzędziem, które pomoże nauczycielowi i uczniom w kształtowaniu umiejętności formułowania i zapisywania zdań będących stanowiskiem w jakiejś sprawie jest platforma https://www.kialo-edu.com/ Warto wiedzieć, że platforma jest tablets friendly.

Na platformie należy się zarejestrować i ustawić język polski, żeby umożliwić dzieciom korzystanie z polskich znaków. Jeśli z platformy chcemy korzystać na lekcjach języka angielskiego nie musimy zmieniać ustawień. Platforma umożliwia korzystanie również z innych języków, dzięki temu może być wykorzystywana przez wielu nauczycieli językowców.
Po zarejestrowaniu się wpisujemy zdanie, do którego będą odnosić się uczniowie - Discussion Title, wybieramy dwie opcje w Discussion Options pozwalając też na "podkreślenie" wagi swojego zdania punktacją 1-5. Po zapisaniu ustawień link do utworzonej dyskusji przesyłamy uczniom poprzez pocztę klasową, klasowy blog lub dziennik elektroniczny. Aby móc zapisywać zdania uczniowie musza założyć swoje konto, lub pracować na koncie klasowym stworzonym przez nauczyciela. Uczniowie wybierają zielony plusik, jeśli chcą dodać zdanie potwierdzające tezę, a czerwony, jeśli mają zdanie przeciwne. Bardzo ciekawą możliwością jest dodawanie komentarzy do zapisanych zdań.
Należy pamiętać, że zanim dzieci zapiszą swoje zdania musimy stworzyć okazję do dyskusji. Po uzupełnieniu zdań na platformie ponownie analizujemy stanowiska.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza